* możliwość dopisania w teminie późniejszym

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Centrum Niemowlęce Mieszko z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 10 w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. Nr 926 - dalej Ustawa).